Zdravotní koncept

Zdravotní koncept

Na základě testů suché kapky krve odeslání vzorku do nezávislé laboratoře ke zpracování na základě výsledků skladba vhodného výživového programu k dosažení změn na buněčné úrovni, po 4 měsících kontrolní testy, kde při dodržování režimu dochází k progresu fungování organismu na úrovni buněk, tudíž lepší zásobení živinami a kyslíkem a celkově lepší ochranu vůči všech civilizačním nemocem. Pro více informací mě kontaktuje.