Mentální trénink

Mentální trénink

Nyní bych se v tématech odklonil od výživy, která má velký podíl na výkonnosti sportovce a podíval se na další aspekt výkonnosti, který je neméně důležitým prvkem výkonnosti.
Tato součást výkonnosti je často velmi přehlížená, vzhledem k tomu, že je náročnější měřit její účinky, jsem však přesvědčen, že hraje klíčovou roli.
Kolika z Vás se stalo, že v tréninku vše probíhalo výborně a přišel závod a jako byste to nebyly Vy? a výkon byl podstatně horší, než je Vaše aktuální výkonnost?
Jak často se Vám stává, že při sebemenším poklesu výkonu v závodě podléháte negativním myšlenkám, které způsobí rapidní pokles výkonnosti?
Jak často se Vaše mysl v průběhu tréninku či závodu potuluje v minulosti, nebo je v budoucnosti, ale jediné, kde není je v tréninku či závodu v přítomném okamžiku?
Dříve se tvrdilo, že mozek se vyvíjí do 20 roku života a potom už je na změnu pozdě.
Pokud by tomu tak bylo tak by všichni byly odkázáni pouze na „programy“, které se jim zabudovaly do podvědomí v dětství od rodičů a učitelů ve škole a s tím by byly nuceni žít celý život.
Tato skutečnost už je dávno vyvrácena a již dnes víme, že díky neuroplasticitě se dokáže mozek neustále měnit a rozvíjet na základě toho jakou „potravu“ od nás bude dostávat.
Na všem se dá cíleně pracovat a je nutné aplikovat pravidelně a skutečně důkladně, protože právě díky pravidelnosti se vytváří nové neurální spoje, které se spolu upevňují a stará nepoužívaná přerušují svoje spojení.
Doporučuji se dozvědět více o tom jak mozek funguje a jak můžete vědomě ovlivňovat Váš výkon z knihy od bývalého triatleta Dr. Joe Dispenza – Rozvíjejte svůj mozek (Evolve your brain), kde po úvodu z anatomie se dozvíte i jak pomocí tréninku dokážete výrazně posunout svůj „focus“ zaměřenost a že nemusíte uvěřit všem myšlenkám, které se Vám honí hlavou…

Michal V.